कक्षा ११ काे भर्ना सम्बन्धि सुचना !!!
Home
All Notices
View Notice
कक्षा ११ काे भर्ना सम्बन्धि सुचना !!!

कक्षा ११ काे भर्ना सम्बन्धि सुचना !!!

तनुहँ जिल्लाकै नमुना विद्यालय यस पञ्चमुनिदेव माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा विज्ञान, पशुविज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा सिमित सिटकाे लागि भर्ना खुलेकाे जानकारी गराइन्छ ।

थप जानकारीका लागिः

टेलिफाेन ः 065-414184

प्र.अ ः 9856062044

सहायक प्र.अ ः 9856062210

सहायक प्र.अः 9846024849

११/१२ संयाेजक ः 9856062345

Get Your online Admission Form Here:

https://pmss.mydynamicerp.com/Home/Registration

 

 

Events

Our Gallery